327 2020 California Triple Crown Winners Sorted by Winners by Total # Rides
2020 California Triple Crown Winners Sorted by Winners by Total # Rides

NAME

R
A
N
K
#
D
O
U
B
L
E
S
#
V
O
L
U
N
T
E
E
R
H
A
L
L
OF
F
A
M
E
    
2
0
2
0
    
2
0
1
9
    
2
0
1
8
    
2
0
1
7
    
2
0
1
6
    
2
0
1
5
    
2
0
1
4
    
2
0
1
3
    
2
0
1
2
    
2
0
1
1
    
2
0
1
0
    
2
0
0
9
    
2
0
0
8
    
2
0
0
7
    
2
0
0
6
    
2
0
0
5
2
0
0
4
2
0
0
3
2
0
0
2
2
0
0
1
2
0
0
0
1
9
9
9
1
9
9
8
1
9
9
7
    
1
9
9
6
    
1
9
9
5
    
1
9
9
4
    
1
9
9
3
    
1
9
9
2
    
1
9
9
1
    
1
9
9
0
G
E
N
D
E
R
A
G
E
CLARE, JOHN - DECEASED 1/12 T.  Photo

1

152

18

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  13  10  6  7  11  16  15  14  9  15  15  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

CLARE, JOHN - DECEASED 1/19 M.  Photo

2

125

35

2012

 

 

9  5  9  4  21  23  9 

 

 

 

1  5  3  3 

 

5  3  4  7  8 

 

 

 

 

3  3 

 

 

 

M

57

CLARE, SCOTT   Photo

3

11

6

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

30

CLARE, SANDYE   Photo

4

8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

77

CLARE, IAN   Photo

5

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

34