83 2020 California Triple Crown Winners Sorted by Volunteers
2020 California Triple Crown Winners Sorted by Volunteers California Triple Crown 2020 Finishers
ALL Volunteers Male Volunteers Female Volunteers
Name C
R
S
I
S
I
D
D
J
T
S
V
S
M
H
H
M
D
M
B
D
C
C
D
A
V
H
B
E
S
T
F
T
T
G
T
G
T
D
D
A
A
C
S
I
M
S
I
M
D
D
C
V
B
C
K
V
B
B
B
L
O
D
S
I
F
S
I
F
D
D
D
W
D
W
D
D
#
V
O
L
#
R
I
D
D
E
N
G
E
N
D
E
R

A
G
E

Primary Club

GANIER, KERMIT   Y         Y                 Y Y                       Y  

5

0

M

71

LAW

KUCHECK, IRA   Y         Y                 Y Y                   Y   Y  

6

9

M

64

LAW

STERN, JACQUES                               Y Y                          

2

0

M

65

LAW

Total Volunteers 3

2

2

3

3

1

2

13

9

 

66.6